Om oss

Mottagningen har semesterstängt

Från och med

19 Juli till 12 Aug

Vi öppnar igen den 13 Augusti

 

Tyvärr fungerar inte mailfunktion på hemsidan så maila direkt till

info@stadionhud.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadions Läkarmottagning arbetar i huvudsak med att erbjuda hudläkarkonsultationer för patienter med privat sjukvårdsförsäkring och vi har avtal med de allra flesta försäkringsbolag.

 

 

 

 

Mottagningen är öppen

Måndag- Torsdag 08:00-17:00

Fredagar 08:00-12:30

Telefontiden är

Måndag- Fredag 08:00- 09:00

 

Går även att lämna meddelande på telefonsvararen eller maila oss

info@stadionhud.se

Så återkommer vi så fort vi hinner .

Aktuellt

 

 

 

 

Stadions Läkarmottagning har anpassat sina IT-rutiner till gällande Dataskyddslagstiftning (GDPR).

Det innebär bland annat att vi enbart använder säkrade kanaler för kommunikation av personuppgifter och sekretesskyddad information mellan oss och våra uppdragsgivare.

Vi har också dokumenterat rutiner för hantering av datalagringsincidenter och önskemål från patienter som vill ta del av sin lagrade information.

Vidare innebär det att vi EJ kan kommunicera via mail och fax som innehåller personuppgifter och sekretesskyddad information som kan komma att lagras elektroniskt. All sådan kommunikation raderas omedelbart och ni blir kontaktade av oss per telefon. Mail bör således endast innehålla namn och telefonnummer. Alternativt kan man kontakta sitt försäkringsbolag som sedan kontaktar oss via en säkrad kanal. Det går också att lämna ett meddelande på telefonsvararen utanför telefontiden eftersom vi kontinuerligt lyssnar av den.

 

 

 

 

 

 

 

F n är svarstiderna från patologiska laboratorierna minst 3-6 v. Vi meddelar svar sinom tid!  OBS! Svar kan tyvärr inte längre ges via e-mail pga GDPR.

 

Frågor kring läkemedelsbehandling?  Se www.medicininstruktioner.se.

iso9001_stadionlakarmottagning

Stadions läkarmottagning

Kvalitétscertifikat enligt ISO 9001 av Svensk Certifikat Norden AB

Besök vår webshop

Vi har det din hud behöver

Besök vår websida

Enklare hudvård för alla

Personal

Leg läk. Hans Qvarner

Specialist i hudsjukdomar, veneriska sjukdomar och allmänna tumörsjukdomar.

Leg läk. Martin Hall

Specialist i hudsjukdomar, veneriska sjukdomar

Leg läk. Curt Skoglund, med .dr

Specialist i hudsjukdomar, veneriska sjukdomar

Leg läk. Mats Merup, docent

Specialist i hematologi, invärtesmedicin och tumörsjukdomar

Tony Winterot

Sköterska

Mottagningskoordinator

Eva Bockhammar

Sköterska

Pierre Renkonen

Sköterska

Adress

Grev Turegatan 75
SE-114 38 Stockholm

Mottagningen nås med såväl buss nr 4 eller 72 (hpl Musikhögskolan) som med tunnelbana (station STADION, uppgång Valhallavägen/ Musikhögskolan mot Grev Turegatan ). Taxi och färdtjänst kan stanna utanför porten. Mottagningen är belägen på bottenvåningen utan trappor eller hiss. Handikapp-parkering finns i närheten. Vanlig betalparkering kan vara svår att hitta i området, flest sådana finns i Valhallavägen.

Närliggande garage : Garage

Kvalitets- och miljöpolicy

Bolagets affärs- och kvalitetsidé är att erbjuda effektiva läkartjänster till olika avtalspartners inom segmentet privata sjukvårdsförsäkringar med betoning på ett omsorgsfullt och personligt omhändertagande. På så sätt vill vi motsvara patienternas förväntningar på tillgänglighet, delaktighet och vårdresultat. För att ernå detta krävs ett ständigt fokus på ett organiserat kvalitetsarbete där samtliga medarbetare deltar och är delaktiga i och informerade om alla processmål.
 
Ledningsgruppen i form av ägarna ingår i den dagliga verksamheten och implementerar ständigt arbetet med förbättringar genom avvikelserapportering och förslagsverksamhet. 
 
Vidare tillförsäkras att verksamheten följer lagar och förordningar så att kunderna, såväl avtalsskrivande bolag som patienter, kan känna sig trygga att omfattas av vår verksamhet. 
 
Målet med miljöpolicyn är att verksamheten sak minimera sin påverkan på miljön och arbeta för hållbarhet.
Verksamheten strävar att så långt möjligt använda flergångsinstrument och har egen autoklavering. Kartong och papper och glas källsorteras. Stickande, skärande och kemiskt avfall hämtas av särskild entreprenör.
Plastavfallet kommer huvudsakligen från medicinsk användning och går till destruktion. 

Taxa privatbetalande patienter

Gällande från 1 MAJ 2023

 • Tumörscreening. Tumörbehandling. Övrig dermatologi.
 • Besök med bedömning och recept 1195:-
 • Telefon. Recept. Sköterskebesök 250:-
 • Besök med enklare ingrepp
  (curretage och kryo, fåtal lesioner) 1890:-
 • Besök med excision av enklare typ 2780:-
 • Besök med avancerad kirurgi
  (ansikte, utvidgad MM) 3780:-

Provkostnad

 • PAD enhetspris enligt faktura från lab
 • Dermatofyt (PCR) enligt faktura från lab
 • Allmän Odling enligt faktura från lab
 • Blodprover enligt faktura från lab

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

08-660 2129 / 08-661 7410

Telefontider Måndag - Fredag Kl 08:00 - 09:00

Lunch 13:00 - 14:00

info@stadionhud.se

 

Telefonsvarare

Tfn-svarare: 08-661 7417.

Meddelanden kan lämnas dygnet runt, t.ex. vid förseningar.

Patienter med sjukvårdsförsäkring kontaktar sin vårdförmedling för ombokning.

 

Stadions Läkarmottagning har anpassat sina IT-rutiner till gällande Dataskyddslagstiftning (GDPR).

Det innebär bland annat att vi enbart använder säkrade kanaler för kommunikation av personuppgifter och sekretesskyddad information mellan oss och våra uppdragsgivare.

Vi har också dokumenterat rutiner för hantering av datalagringsincidenter och önskemål från patienter som vill ta del av sin lagrade information.

Vidare innebär det att vi EJ kan kommunicera via mail och fax som innehåller personuppgifter och sekretesskyddad information som kan komma att lagras elektroniskt. All sådan kommunikation raderas omedelbart och ni blir kontaktade av oss per telefon. Mail bör således endast innehålla namn och telefonnummer. Alternativt kan man kontakta sitt försäkringsbolag som sedan kontaktar oss via en säkrad kanal. Det går också att lämna ett meddelande på telefonsvararen utanför telefontiden eftersom vi kontinuerligt lyssnar av den.